Bra att veta om föreningen

 

Adress till föreningen:

Brf Ekoparken

Odlingsvägen 3

170 77 Solna

 

www.brfekoparken.se

 

Fastigheter som tillhör föreningen

Föreningen äger 2 flerfamiljsfastigheter, Rågen 1 (Odlingsvägen 5 samt 4 radhus, Åbergssons väg 2, 4, 6 och 8) och Rågen 2 (Odlingsvägen 1 och 3)

Föreningen är en "äkta förening".

Med äkta förening avses att minst 60% av taxeringsvärdet för fastigheten hör samman med bostadslägenheterna.

 

Antal lägenheter

Föreningen består av 92 lägenheter varav 6 är hyresrätter.

 

Organisationsnummer

769604-5975

 

Föreningen bildades

Föreningen registrerades 1999-07-05

 

Lokaler

Föreningen har:

- Tvättstugor i samtliga hus

 

Lägenhetsfördelning

Merparten av lägenheterna är på 3 eller 4 r o k. Det finns i övrigt 2:or och 5:or varav de sistnämnda i vissa fall har sk uthyrningsrum med egen ingång.

 

Fastighetens byggår - färdigställande

1989

 

Godkänns juridisk person som köpare?

Nej

 

Uppvärmning

Radiatorer och förvärmd luft via ventilationssystemet. Fjärrvärme samt värmeväxlare i ventilationssystemet (Värmen ingår i avgiften)

 

Vatten

Kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

 

El

Varje lägenhet har egen mätare.

 

Gas

Nej.

 

Kabel TV

Basutbud ingår i avgiften.

Leverantör -telenor

 
Bredband

500 Mb/s - 1GB/s  ingår i avgiften

Leverantör - Ownit (www.ownit.nu)

 

Förvaltning

1. Ekonomi - Nabo (www.nabo.se)

2. Överlåtelser & pantförskrivningar - Ekoparkens styrelse

3. Teknisk förvaltning och fastisghetsskötsel - Nabo

 

Gemensamma anläggningar o. dyl. som ingår i månadsavgiften

1. Tvättstugor - källarplan i samtliga hus Odlingsvägen 1-3 (Ej radhusen). En grovtvättstuga på Odlingsvägen 3.
2. Grovsoprum mellan Odlingsvägen 1 och 3.

3. Hushållssoprum i samtliga hus.

4. Ett förråd / lägenhet.

5. Trädgård / Uteplats.

6. Städning: Entréer städas varje vecka, trapphusen varje vecka under vintertid och varannan vecka under sommartid.

7. Portvärd för respektive adress.

8. Teknisk fastighetsjour vid svåra tillbud.

 

Parkering

Parkeringsplatser finns att hyra av Samfälligheten (ÅSFF) alternativt Solna Stad eller annan förening med ett överskott på P-platser.

Viss kötid förekommer.

 

Underhåll och reparationer

1. Stambyte har ej skett

2. Våtrum: Renovering av badrum har skett i samtliga hyreslägenheter.

3. Hissarna har byts till helt nya under 2018

4. Samtliga tak renoverades 2021-2022 med nyinstallation av tätskikt, läkt och takpannor.

5. Installation av solceller på taken genomfördes 2022.

Avgiftshöjning
För att ta höjd för framtida utgifter för underhåll av föreningens fastigheter har styrelsen under 2023 informerat medlemmarna om att höjning av årsavgiften planerades att ske i tre steg.


En första höjning av månadsavgiften fastställdes av styrelsen till 10 procent och gäller
sedan 1 november 2023.

I samband med ett informationsmöte för medlemmarna hösten 2023 informerade styrelsen vidare om att ytterligare två höjningar planeras.
En andra höjning som uppgår till 7,5% planeras ske till 1 november 2024 (i samband med aviseringen för oktober 2024). Den tredje höjningen på 7,5 % planeras ske till 1 november 2025 (i samband med aviseringen för oktober 2025).


 Kontakta alltid Förvaltaren angående:

1. Åtaganden mot föreningen - avgifter mm

2. Förmögenhetsvärde

 

Handläggningstid av överlåtelse

Ett antal arbetsdagar. Överlåtelsen fastställs formellt av styrelsen vid närmast följande sammanträde.

 

Överlåtelseavgift

Tas ut av köparen (3.5% på aktuellt basbelopp)

 

Pantsättningsavgift

Tas ut av föreningen (1% på aktuellt basbelopp).  pantförskrivningar hanteras av Nabo.

 

Styrelsemöten

Hålls vanligtvis månadsvis.

Uppdaterat 2024-04-24