Hem
Om Föreningen
Felanmälan
I händelse av kris
Information boende
Tvättstuga
Årlig föreningsstämma 2024
Admin
Kontakta oss
Sök


Kontakta oss


1- boende@brfekoparken.se boendefrågor


2- felanmalan@nabo.se
   felanmälningar (Nabo)


3- 
Styrelsen@brfekoparken.se  ska användes endast av externa partner (företag och myndigheter)


Information och Kontaktvägar för boende i Brf Ekoparken

Föreningen har en hemsida www.brfekoparken.se där du som boende hittar regler och annan viktig information som berör dig som bor i Brf Ekoparken.

Föreningen har träffat avtal med Nabo som svarar för skötsel och underhåll av våra hus.

All typ av felanmälan ska göras till de. Kontaktuppgifter finns på föreningens hemsida samt på anslagstavlor i entréerna. Där finns också information om vart man ska vända sig om det uppstår akuta fel och under jourtid. När det gäller felanmälan av hissarna gäller det telefonnummer som är anslaget vid och i hissarna.

Information om mer omfattande underhållsåtgärder eller annan verksamhet, som berör de boende direkt, anslår styrelsen på föreningens informationstavlor i entréer och hissar.

boende@brfekoparken.se är den e-postadress som man kan använda för övriga kontakter med styrelsen. Styrelsen har även ett brevinkast på dörren till styrelserummet på baksidan av trean. Posten kollas varje vecka.

Styrelsen Brf Ekoparken

Uppdaterat 2022-03-05
Utskriftsvänlig sida
Brf Ekoparken. Odlingsvägen 3, 170 77 Solna.
Provided by Webforum