Hem
Om Föreningen
Styrelsen
Valberedningen
Årsdredovisningar
Stadgar
Stämmoprotokoll
Samfällighet
Solceller
Felanmälan
I händelse av kris
Information boende
Tvättstuga
Årlig föreningsstämma 2024
Admin
Kontakta oss
Sök
Åbergssons Samfällighetsförening

Brf Ekoparken ingår i Åbergssons SamFällighetsFörening (ÅSFF) tillsammans med följande 7 föreningar:
  • Brf Gamla Vägen
  • Brf Guldhamra
  • Brf Sippan
  • Brf Sjöglimten
  • Brf Tivoli
  • Brf Utsikten
  • Brf Åbris

ÅSFF ansvarar för parkering (se under rubriken parkering), underhåll inkl snöröjning av gator och gångvägar inom området samt underhåll av brunnar och ledningar för avlopp. Ansvaret omfattar också underhåll och drift av belysningen av gator och gångvägar samt drift av våra gemensamma nät avseende kabel-TV resp Internet.
Uppdaterat 2015-06-14
Utskriftsvänlig sida
Brf Ekoparken. Odlingsvägen 3, 170 77 Solna.
Provided by Webforum